giấy in bill số lương lớn

phục vụ số lượng lớn cho các hệ thống siêu thị, nhà hàng, bệnh viện, điện lực, ngân hàng…….

0983 168 309