Chính sách đổi trả hàng

– Nhật Hàn đổi trả sản phẩm trong trường hợp:

+ Sai maket thiết kế, chất lượng, quy cách sản phẩm.

+ Hàng hóa bị móp méo, hư hỏng trong quá trình vận chuyển

– Không đổi trả hàng hóa trong trường hợp:

+ Lỗi không phải do nhà sản xuất: bảo quản sai quy định

+ Sản phẩm đã giao nhận 02 tháng trở lên mới phản ánh hàng lỗi