Bộ sản phẩm theo dây chuyền sản xuất

trên 1 tờ sản phẩm sẽ có dủ các con tem cần thiết cho 1 sản phẩm .

0983 168 309