Decal vỡ

Decal vỡ là loại decal thường được sử dụng làm tem bảo hành, tem niêm phong.

0983 168 309