GIẤY IN NHIỆT BILL KT80X50

– Giấy in nhiệt in hóa đơn khổ 80mm, phi 50mm
– Đơn vị tính: Cuộn
– Chất liệu: Giấy nhiệt – Màu: Trắng
– Đường kính cuộn: 50mm
– Khổ giấy: 80mm

0983 168 309