Tem giá màu xanh size ( 33×21 )mm x 100m

0983 168 309