Tem truy xuất nguồn gốc

Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm là một loại tem được áp dụng các công nghệ thông tin có chứa mã số in lên sản phẩm cho phép người tiêu dùng quét mã mạch, mã QR code bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Khi quét tem truy xuất nguồn gốc sẽ cho người tiêu dùng nhận biết dễ dàng nguồn gốc sản phẩm.

0983 168 309